A- A A+

Badania i rozwój

Firma przywiązuje dużą wagę do wysokiej skuteczności działania oraz bezpieczeństwa preparatów wprowadzanych na rynek, dlatego od kilku lat posiada własny Dział Badań i Rozwoju. Nad bezpieczeństwem wszystkich produktów wprowadzanych na rynek czuwa każdorazowo wykwalifikowany zespół oraz systemy jakości stosowane w firmie. Firma regularnie prowadzi badania stosowane i prace rozwojowe nowych asortymentów oraz produktów już obecnych na rynku.

 
Ostatecznego zatwierdzenia nowego wyrobu dokonuje ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa produktów, tzw. Safety Assessor, który posiada szeroką, stale aktualizowaną wiedzę medyczną ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i toksykologii.
 

Działalność badawczo – rozwojowa firmy obejmuje:

  • Prace rozwojowe mające na celu ulepszanie istniejących oraz projektowanie nowych produktów odpowiadających potrzebom klientów,
  • Badania i analizy laboratoryjne jakości produktów,
  • Badania aplikacyjno – dermatologiczne nowych produktów kosmetycznych i wyrobów medycznych,
  • Szczegółowe oceny kliniczne zakresu bezpieczeństwa stosowania i skuteczności działania wyrobów medycznych,
  • Oceny toksykologiczne i pełne analizy bezpieczeństwa wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych,
  • Analizy danych naukowych ze świata medycyny, farmacji i nauk związanych z żywieniem człowieka.

 

Proces projektowania i wdrażania nowych produktów Pharmacy opiera się o najnowsze doniesienia naukowe, publikowane wyniki badań klinicznych, własne i zlecone badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, analizy toksykologiczne oraz testy aplikacyjno – użytkowe. Firma regularnie prowadzi też badania stosowane i prace rozwojowe produktów już obecnych na rynku. 

« wróć